טוען...
  • ראשי
  • רמלה
  • רמלה - מידת הקנאה תחלואיה ומעלותיה

רמלה - מידת הקנאה תחלואיה ומעלותיה
[כולל סיקור ותמונות]

הורדת MP4 הורדת MP3

 ביה"כ גני דן, רמלה
 תאריך פרסום: 06.06.2021, שעה: 00:00


בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה בקרית ארבע 27-05-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה ברמלה

 

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות בהרצאה זו, הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות לתורמים הנכבדים וכו'

הדרשה על פרשת השבוע 'קרח' בענין קנאתו של קרח במשה ואהרן הכהן שגרמה למיתת גדולי ישראל , כפי שאחז"ל 'נתקנא בנשיאותו של אליצפן' – אז מה טוב בקנאה? אכן יש בה דברים טובים! וכפי שמבאר באורך בעל 'ארחות צדיקים' ב'שער הקנאה'

וזו לשונו: "הקנאה היא ענף מן הכעס. ואין אדם נמלט ממנה, כי אנחנו רואים אשר כל בני אדם נמשכים איש אחר רעהו, כי כאשר הוא רואה שחברו קונה קניין מענייני העולם – הן ממיני מאכלים, הן ממיני בגדים, אם בונה בית או מאסף ממון – אז הוא טורח להשיג כמוהו, כי הוא חושב: חברי יש לו זה, גם לי יהיה כן. ודבר זה רמז שלמה המלך (קהלת ד ד): "וְרָאִיתִי אֲנִי אֶת כָּל עָמָל וְאֵת כָּל כִּשְׁרוֹן הַמַּעֲשֶׂה כִּי הִיא קִנְאַת אִישׁ מֵרֵעֵהוּ".

והמעשה הנורא על החמדן שעבר על עשרת הדיברות כפי שמפרט: 

"מעשה באיש אחד, והיה לו שכן רשע, והיה כותל מפסיק ביניהם. והיה הרשע חומד את אשתו וקצת מחפציו.

יום אחד ערב שבת שמע שהיה האיש אומר לאשתו: "רוצה אני לצאת לסחורה", וכן עשה.

מה עשה אותו רשע? הלך בליל שבת ושיבר הכותל שהיה מפסיק ביניהם – הרי עבר על (שמות כ ז) "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ". הלך ואנס את האישה שהיה חומד, ושכב עמה – הרי עבר על (שמות כ יב) "לֹא תִּֿנְאָף". ואחר כך כשהתחיל לגזול את הממון צעקה האישה, ועמד עליה להורגה – הרי עבר על "לֹא תִּֿרְצָח". וכשגנב וגזל מה שחמד – הרי עבר על "לֹא תִּֿגְנֹב" ו"לֹא תַחְמֹד" (שמות כ יג). למחר עמדו אביו ואמו והוכיחו אותו, עמד עליהם והיכם – הרי עבר על (שמות כ יא) "כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ". ואחר כך הובא לפני בית הדין, והעיד הוא עם חברו בליעל שאלו החפצים שלקח הם משכון שלו, והיו ממושכנים לו מיד בעל האשה, וחזר והאמינם לו, ולא יכול להוציאם מידו, עד עכשיו ששברו הליסטים את הכותל שביניהם והרגו האישה, וכששמע האיש ההריגה, נכנס גם הוא ולקח עבוטו – הרי עבר על "לֹא תַעֲנֶה". ובכל מקום שהיה בא, היה נשבע שלא פשע כלל – הרי עבר על (שמות כ ו) "לֹא תִשָּׂא". לסוף נגלתה רעתו ונתפרסמה פשיעתו, ומחמת הבושה יצא לתרבות רעה וכפר באלהים חיים – הרי עבר על (שמות כ ב) "אָנֹכִי ה' אֱלֹהֶיךָ". ולבסוף היה אדוק בעבודה זרה ומשתחווה לו – הרי עבר על "לֹא יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים" ו"לֹא תִשְׁתַּחְוֶה לָהֶם וְלֹא תָעָבְדֵם" (שמות כ ד). וכל זה גרם לו החימוד. נמצא שהחומד קרוב לעבור על כל התורה כולה!"

וממשיך הארחות צדיקים שיש עוד דרך להבין שהקנאה והחמדה מקולקלות מאוד – כשמקנאים בחוטאים! וכנאמר בנביא (מלאכי ג יג-טו): "חָזְקוּ עָלַי דִּבְרֵיכֶם אָמַר ה' וַאֲמַרְתֶּם מַה נִּדְבַּרְנוּ עָלֶיךָ. אֲמַרְתֶּם שָׁוְא עֲבֹד אֱלֹהִים וּמַה בֶּצַע כִּי שָׁמַרְנוּ מִשְׁמַרְתּוֹ וְכִי הָלַכְנוּ קְדֹרַנִּית מִפְּנֵי ה' צְבָאוֹת. וְעַתָּה אֲנַחְנוּ מְאַשְּׁרִים זֵדִים גַּם נִבְנוּ עֹשֵׂי רִשְׁעָה גַּם בָּחֲנוּ אֱלֹהִים וַיִּמָּלֵטוּ".

ומבאר הרב שבספרי המוסר כתוב שאלה שהולכים לבחירות נאמר עליהם הפסוק הזה וְעַתָּה אֲנַחְנוּ מְאַשְּׁרִים זֵדִים אנחנו נותנים להם אישור להיות ראש הממשלה ולהיות חברי כנסת וכך בונים עֹשֵׂי רִשְׁעָה ואתה מתחייב איתם ביחד במעשיהם הרעים גַּם בָּחֲנוּ אֱלֹהִים וַיִּמָּלֵטוּ ואתה אומר הנה לא קורה להם כלום הם רשעים ארורים עושים מעשים קשים לעם ישראל ומזיקים להם ולא קורה להם שום דבר! 

כי קנאה זו גורמת להוללות וללכת כמעשי הרשעים.

אך הצדיקים לא חומדים ולא מקנאים ברשעים כי יודעים שהשלוה לרעתם כמו זריקת הרדמה שלא מרגישים שהולכים לגיהני גיהנם ואדרבה! הצער של הצדיקים זה להכפיל את שכרם כמאחז"ל 'יפה פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער!' שנים הניחו תפילין אחד בצער ואחד שלא בצער זה שהניח בצער מקבל שכר של 100 פעמים ואם יש לו יסורים יותר גדולים אז השכר יותר גדול פי 10,000! וכן הלאה וזה יהיה כבר פי 1,000,000! כי כשאדם דחוק ומקיים מצוות ה' משלם לפי הקושי 'לפום צערא אגרא' להבדיל מעבודה אצל בשר ודם שלא מענין אותו שהפועל שתחתיו בצער ואם יבקש יום חופשי – זה יהיה בחינם! אבל הקב"ה משלם על העמל ועל היגיעה לא על התוצאה – כי רוצה לראות שאתה עושה רצונו! אפ' שהתוצאה בסוף לא שלימה ומוצלחת כי לא הרגשת טוב!

וכשהצדיקים רואים את שלוות הרשעים לא רק שלא מקנאים אלא אדרבה! שמחים, כי נאמר 'שכר מצוה בהאי עלמא ליכא' אז לא ניתן לשלם בעוה"ז; כסף אוניות בתי חרושת וכו' על מצוה א' של תפילי – אי אפשר לשלם! והכל שמור לעוה"ב 'ודע מתן שכרן של צדיקים לעת"ל!' כי הפירות רק כאן בעוה"ז והדיבידנדים לעוה"ב ... והשכר לרשעים בעוה"ז הוא כפי הערכתו למצוות, וכל מילה בתורה היא תריג' מצוות ונכפל כפול כל אלה שמשתתפים בהרצאה – וכן הם זוכים בה! וכן התורמים להרצאה הזו!! אך אם באמצע הדרשה אדם יוצא לעשן סגריה הרי מגלה שהיא יותר חשובה מהתורה ושכרו יהיה פאקטים של סיגריות... וכך הרשעים כנאמר 'ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו' אבל אצל הצדיקים 'נוצר חסד לאלפים!'

....

ובסופו מבאר הארחות צדיקים מהי הקנאה המשובחת? הקנאה ביראת שמים!

וכך בת"ת בב"ב מוסדות 'לדעת חכמה ומוסר' שילדי קפז' נבחנים על 2 פרקי משניות בע"פ על שבוע! ומוציאים 100%! והיום אחד הגיע למקום הראשון וקיבל סטים של ספרי קודש ויצא עשיר גדול! וכדאי לקנא ומרויחים!

ומביא שהקנאי הראשון בעולם היה אברהם אע"ה שקינא בנח ובניו שעשו חסד בתיבה במשך שנה שלימה עם החיות ובזכותה ניצלו מהמבול ולכן אברהם עשה חסד עם כל ברואי עולם להאכילם ולהשקותם וכו' 

כי הקנאה היא מקדם פנטסטי לעלות במעלות רמות!!!

ועוד יש קנאה טובה – לקנא ברשעים להלחם כנגדם ולהוכיחם כמשה במצרי, אליהו בעובדי ע"ז, ובעגל, ופנחס במעשה זמרי, 

ומסיים הארחות צדיקים: וחובה על כל ירא שמים אשר הוא טהור לב, להעיר קנאה כי יראה: והנה יד השרים והסגנים במעל. 

ומבאר הרב: כי חובת התוכחה היא לא רק כלפי אנשים פשוטים כשעושים מעשים שלא יעשו, גם אנשים הכי חשובים 'רבנים' שעוברים על איסורים! 'במקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב!

"ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה (בראשית רבה כו ה): כל פרצה שאינה מן הגדולים – אינה פרצה, שנאמר (עזרא ט ב): "וְיַד הַשָּׂרִים וְהַסְּגָנִים הָיְתָה בַּמַּעַל הַזֶּה רִאשׁוֹנָה"

כי אדם מן השורה כשיפרוץ פרצה בחומת הדת לא ילכו אחריו כי יגידו 'זה טיפש!' ולא יוכל לגרום לפרצה גדולה, אך כש'גדול' עושה פרצה גדולה אומרים 'אם הוא הגדול עשה כך מי אני שלא אעשה כך?'... הרי שה'גדולים' במעשיהם נותנים לגיטמציה למעשים נוראים!!! שמדובר בפסוק הנ"ל שהתחתנו עם גויות רח"ל!

הדרשה נמשכה מעל לשעה ורבע! – כשהקהל מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר!

וכבוד הרב שליט"א מסיים: "הנה למדנו מהי מידת הקנאה, מה גריעותה ומה השבח שיש בה והרי אנחנו צריכים לעקור את הרע שבמידה ולהתחבר לטוב שבה ולטפס במעלות התורה – אמן ואמן'

הקהל מוחא כפים.

ומתחיל שלב השו"ת אקטואליה ועוד ובמתן מענה לכל שואל בסבלנות מיוחדת במינה ובסבר פנים יפות לקהל המגוון;

* שואל ראשון: מה הגדרה של צדיק?

הרב עונה: צדיק זה המקיים מצוות עשה ולא עובר על מצוות לא תעשה לומד את התורה ומקיים מצוותיה.

ממשיך השואל: האם אפשר להיות צדיק מוחלט?

הרב: כן! כמו הרב חיים קניבסקי שליט"א שדבוק בהשי"ת בלי הפסקה עוסק בתורה תדיר עושה חסדים עם הבריות עונה תשובות לכל שואל ואין לו שום דיבוק לאוכל ביגוד בית מכונית ושום דבר מעניני העוה"ז רק תורה! ואיני מבין איך יש לו כוח לשבת על הכסא בלי הפסקה? חוץ מהקושי ללמוד – שזה קשה מאוד! וכך ממשיך ללמוד לפחות 18 שעות ביממה! תנסו... אפי' עם נס וקפה ועוגה יום אחרי יום.

ובענין המרגלים היו צדיקים? אז בסוף היו רשעים?

הרב: סופם מגלה על תחילתם! כי צריך להיות מתחילה ועד סוף! כפי שרש"י קראם 'רשעים!' ואין אנחנו מחלקים ציונים מי צדיק, רק נותנים הגדרה, כי האדם יראה לעינים... וזה לא אומר שאנחנו צודקים כי יכול להיות שכאן נדמה כצדיק אך יכנס לגיהנם כי ה' יודע מה עשה במסתרים! 

** שואלת : בענין כיבוד הורים, כשנמצאת למשל בהרצאה ואביה נכנס אחרי הרב, מחוייבת לעמוד?

הרב עונה: כן.

- אח בכור?

- לא חייבים לעמוד, אבל חייבים בכבודו.

*שואל: מספר שראה סרטונים עם חבריו שמתחזקים, וחבריו טוענים שכבוד הרב שליט"א ח"ו יוצא נגד רבנים ויש בזה לטענתם לשון הרע!

הרב עונה: איני יודע מהם למדו על לה"ר, אבל אם הם מתחזקים וכבר קובעים שזה לה"ר – אז כדאי להתחזק במקום ששם ילמדו את האמת! ולמעשה זה מתחבר לדרשה – כי אם יש מעל בסגנים ובשרים הרי שמצוה לפרסם כנאמר 'מצוה לפרסם את החנפים מפני חילול ה'!' כדי שיתרחקו מהם, כעוקרי תורה, שמנעו מאחרים לשמוע תורה - פסק עליהם ר' יונה זיע"א בשערי תשובה (סימן קס') שהם מכת שונאי ה' אפי' שהם מקיימים מצוות ונמנעים מעבירות! ואפי' שיהיו 'רבנים הכי גדולים'... – כי אינם יכולים לראות אחרים בעלי יראת שמים אך גורמים לאחרים להתרחק מהם.

השואל: תודה רבה כבוד הרב!

** בחור צעיר מודה לרב על שבזכותו זכה להתחזק, ושואל בענין הקורונה איך מצד אחד זה מזימה עולמית 'סדר עולמי חדש' הרי עכשיו 'נגמרה הקורונה' ושאלה שניה: איך הרב מצליח לדבר נגדם?

הרב עונה: השקורונה לא נגמרה! כי שפעת לא נגמרת גם בשינוי השם, שכך קראו לקורונה, כי 99.97 מהעולם שעוברים קורונה בלי שיקרה להם כלום, חוץ מבני 80 ממוצע עם מחלות רקע קשות כמו משפעת שמתים בארץ כל שנה! ומה שעשו זה רק 'תרגול' לקראת האיפוס הגדול התוכנית של הרשע מגרמניה קלאוס שוואב (ראה חדשות וירוס TV - מהדורה 233 • האתחול הגדול = השגעון הגדול של קלאוס שוואב - חלק א' • 19-04-2021 + תמלול)... 

והתרגול הצליח להם כי הכניסו את כולם לפחד! ולצייתנות!! ושללו חירות במשך שנה!!! וכו' ולטענתם כבר אנסו 5 מליון לחיסונים שאין בזה תועלת! רק עכשיו המחוסנים מדביקים את הלא מחוסנים!! ואפי' שאין זה פוטר אותם ממסכות וכו'... וכל המחוסנים לדברי ביבי דיקי יצטרכו כל שנה חיסון נוסף! וזה שיעבוד!! כי בהתחלה היה בחינם ואח"כ בעלות! כמו בדיקות לפני הטיסה ב-400 ₪ ולאחריה וכו' וכך גם בחנו האם האוכלוסיה העולמית מטומטמת לגמרי או לחצאין... ולמזלנו לא כל העולם מטומטם... כי רק 3% בעולם בלבד התחסנו! והקורונה נגמרה בכל העולם!! אז לא החיסונים בישראל גמרו את הקורונה... ולמה היה צריך חיסון? כי ביבי דיקי עשה עסקה עם פייזר להיות שותף ! ואת האנשים לקח קרבן!

שואל: ומה עם הפחות מתים (בגלל החיסון)?

הרב: הפוך! מס' המתים בישראל לאחר החיסון - אלפים! ובמגיפות קדומות כשנתנו חיסון בארה"ב וכשמתו 53 איש מהחיסון הנסיוני עצרו את החיסון ב'שפעת העופות' !!! וכאן כשמתו מעל 4,000 איש! רק מהחיסון עדיין לא עצרו, בנוסף שבכל העולם מתים ועדיין לא עוצרים ובלי ביקורת וכו'

ולמרות שיש אנשים עם אלרגיות – לא מבררים! ודוחפים את החיסונים גם לילדים שיכולים למות מזה או להיות עקרים ואו נכים ל"ע!

ודבר מדהים! שבאו"ם פרסמו לפני 20 שנה; שבשנת 2021-2022 יהיה בארץ רק 4.8 מליון! וכן קיסינג'ר אמר: 'בשנת 2022 לא תהיה מדינת ישראל!'

השואל: לא הכרתי.

הרב: תעקוב אחרי וירוס TV תקבל הרבה הפתעות עם מקורות!

ולשאלה השניה: לא נותנים לדבר, והורידו בהרבה מקומות וביטלו הרבה ערוצים ועכשיו יש תביעה נגד גוגל ופייסבוק בבית משפט ובחודשים הקרובים יהיה את המפגש הראשון...

*בחור עם תלתלים וכיפה סרוגה: פעם ראשונה שאני צופה בך בחי! אבל אני רואה אותך הרבה! אתה חלק ממני... ורציתי להגיד שהעם שלנו תחת כישוף! ולא רואה בעינים...

הרב: ומי המכשף? התשקורת! 

וב"ה כבוד הרב מפרסם כאן על בית כנסת 'קהילות פז' ברמלה! רח' גלעד 3 במקלט – בנין משופץ! מנינים בנץ ובשבתות ושיעורי תורה ועוד טל' 053-4253711 (רוני)

הקהל מוחא כפים!

** אשה מספרת שאמה נמצאת כחצי שנה מורדמת ומונשמת אחרי 2 אירוע מוחי ו'רב אחד' של סגולות... אמר שזה גזירה בדם...

הרב עונה: אכן יש גזירה בטיט שניתן לבטלה (ראה נס פורים) ויש גזירה בדם שאין אפשרות לבטלה, אך איננו יודעים מה הגזירה ולכן חייבים לעשות הכל! 

ומקבלת על עצמה לצום 40 יום רצוף! (השקול ל-3 ימי תענית של מרדכי ואסתר!) 

ולעשות נציב יום - וכך זכות הרבים תועיל

מבקשת ש'צדיק גוזר והקב"ה מקיים!'

וכבוד הרב מבקש מה': 'חנה נעמי בת נרגיז סולטינה – ה' יזכה אותה לקום ממיטת חוליה לחיים טובים ולשלום בזכות בתה שתצום 40 יום ותעשה נציב יום!'

- אמן!

*מספרת שכ-3 חודשים הפסיקה לאכול וירדה 8 ק"ג, והרב כאב רחום מכין תפריט בריא ומזין לארוחות בוקר צהרים וערב

ומפנה אותה להמשך הדרכה לגב' יוכבד במשרדי שופר.

 ומברך אותה שלאחר שבוע ימים – בתפריט הבריא - תהיה בריאה לגמרי!

** מודה לכבוד הרב על כל השיעורים והחיזוקים, ושכל משפחתו חזרה בתשובה בזכות השיעורים של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א

- הקהל מוחא כפים!

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית הכנסת 'גני דן' ולמאזינים ומברך: 'ה' יברך אתכם שלא תצטרכו חיסונים!' 

והקהל עונה 'אמן!'

 

 ומחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה – וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *דיסקים, *ספרי קודש (חמשה חומשי תורה / חפץ חיים / טהרת הקודש - ב' חלקים / ספר החסידים / שומר אמונים / פלא יועץ / קיצור שלחן ערוך גנצפריד / בן איש חי הלכות / תהלים כיס קטן / ארבעה ספרי מוסר בכרך אחד / החינוך / סט משניות / ברכוני ברכת המזון וקריאת שמע) * קופות צדקה, *הדיסקונקי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'. 

נ.ב. בזמן חלוקת המתנות, הצוות משמיע לקהל את השיר 'ישראל החדשה', וכן את 'שיר השקורונה - גרסה א' ספרדית מזרחית', משיריו החדשים של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א.

להתראות! 

בהרצאה הבאה ב"ה בירושלים 08-06-2021.

ובסעודת ראש חודש תמוז הבעל"ט - בבית מדרש 'קהילות פז' בבני ברק 10-06-2021.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת