טוען...
  • ראשי
  • ליון
  • למה בקש המן לחסל עם שלם ולא רק את מרדכי? וטמבאל שלא למד...

למה בקש המן לחסל עם שלם ולא רק את מרדכי? וטמבאל שלא למד...

 תאריך: 04.03.2020 - 00:00

 חנוך לנער עפ"י דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה   פרקי דרבי אליעזר - י"ח | הרב שמעון משה חי רחמים 

הודעות ועדכונים

הרצאות קרובות

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578