טוען...

<span style=`color:red;`><b> לצפיה </b></span> שכר ועונש והנהגת ה`