טוען...

שני ניסים של עקרות שנפקדו (מרגש)

 הוא חושב שהוא המהדי ב   לא בכל אחד אפשר לתת אמון ולבטוח שלא יתפרץ