טוען...

למה הגברים מברכים ברוך שלא עשני אשה ?

 שאלה שבועית עולמית:הרב שטראוס   קניין כ"א - בלב טוב - חלק ג'