טוען...

דברים תקיפים נגד הטענה שצריך לחזור לאט לאט..