טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • תכלית הבריאה ודרכי ההשגחה האלוקית מיציאת מצרים ועד הגלגול האחרון (משכיל להפליא)

תכלית הבריאה ודרכי ההשגחה האלוקית מיציאת מצרים ועד הגלגול האחרון (משכיל להפליא)

 מי אתה?! הפנים האמיתיות של "לוס חרטטוס"   לא עולים עם תעודות ותארים לשמים!