טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • חשיפה- היתה אפשרות למגן את הדרום ואהוד ברק מנע אותה ( הנאוטילוס דוח מבקר המדינה)

חשיפה- היתה אפשרות למגן את הדרום ואהוד ברק מנע אותה ( הנאוטילוס דוח מבקר המדינה)