טוען...

הרב אומר שמנצחים בזכות הזכויות אז איך בששת הימים נצחו כשרובם כופרים