טוען...

בעוון צניעות ונבלות פה (חדרה)

 קצבו לך ייסורים. האם ניתן להשתחרר מזה?   שמע ישראל - ביאור הפסוק הראשון 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578