האם יש חובה לעבוד וליישב הקרקע בארץ ישראל (ההבדל בין מצוות רשות לחובה - חיפה) - שופר
טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • האם יש חובה לעבוד וליישב הקרקע בארץ ישראל (ההבדל בין מצוות רשות לחובה - חיפה)

האם יש חובה לעבוד וליישב הקרקע בארץ ישראל (ההבדל בין מצוות רשות לחובה - חיפה)
יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת