טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • האם יש חובה לעבוד וליישב הקרקע בארץ ישראל (ההבדל בין מצוות רשות לחובה - חיפה)

האם יש חובה לעבוד וליישב הקרקע בארץ ישראל (ההבדל בין מצוות רשות לחובה - חיפה)