טוען...

מזכה הרבים שחזר בתשובה דרך הרב מתחנן לשמירה על הצניעות (בית שמש)

 השגחה וסבלנות   איפה יש פה שניצל?!