טוען...
  • ראשי
  • הכה את המומחה
  • הבעיות והטעויות באסטרטגית ההגנה של צה"ל הצעות ופתרונות מצחיק (כולל כיפת הברזל חיפה)

הבעיות והטעויות באסטרטגית ההגנה של צה"ל הצעות ופתרונות מצחיק (כולל כיפת הברזל חיפה)