טוען...

חוזה המדינה בנימין זאב הרצל

 הרב קניבסקי שליט"א: אבא שאוכל ספק נבילות וטריפות לא מוציא ידי חובה את משפחתו במצוות!   למה יש נסיונות לצדיקים?