טוען...

נחום איש גמזו והעני

 האם אתה מניח תפילין לפי ההלכה?   שווקי המושחת הבטיח וחתם ב