טוען...

יום השנה השמיני לפטירת הרב עובדיה יוסף זצ"ל

מילי דהספידא קצרים ועוד דברים נפלאים! על הרב עובדיה יוסף זצ"ל לרגל יום השנה לפטירתו

  פורסם בתאריך: 07.10.2021, 08:00 • מערכת שופר

יום השנה השמיני לפטירת הרב עובדיה יוסף זצ"ל מילי דהספידא קצרים ועוד דברים נפלאים! על הרב עובדיה יוסף זצ"ל לרגל יום השנה לפטירתו

מילי דהספידא קצרים על הרב עובדיה יוסף זצ"ל לרגל יום השנה לפטירתו ועוד דברים נפלאים!!! במלאות שמונה שנים לפטירת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, (ג' מרחשון תשפב' 08-10-2021)

השנה: יחול בשבת קודש פרשת נח.

- 19 דברים שכדאי לדעת על הקשר החם והאוהב בין הרב עובדיה יוסף זצ"ל לבין יבדלט"א גדול מחזירי התשובה בעולם כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א –

1) קבלת פנים סוערת באצטדיון יד אליהו (מתוך דיסק מס' 46 'כתר התורה' בשנת 1997) לרב עובדיה יוסף זצ"ל ויבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א.

 2) ואת התשורה=מתנה כתר תורה מעגילים (הסנגוריא על עם ישראל!) אשר הגיש כבוד הרב שליט"א לרב זצ"ל: הביא את זה לפניו כתשורה, שם לפניו ב'אצטדיון' את כתר התורה 

להראות לו: כמה אלפי בחורים הורידו את העגילים מאוזניהם! - תשורה הביא לפניו!! ושמח בו! ואהב אותו!!!

ב"ה יש מכתבי תמיכה ואהדה במשך שנים מהרב עובדיה יוסף זצ"ל - מתחילת הדרך של 'שופר - ארגון להפצת יהדות' וכמפורסם איך שהפעילות העניפה ברחבי הארץ והעולם בהחזרת רבבות יהודים לאביהם שבשמים היתה לצנינים בעיניהם של אנשי התשקורת במדינת ישראל ולכן עודד הרב עובדיה יוסף זצ"ל את יבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להמשיך הלאה בעשייתו הברוכה ולא לחוש כלל למלעיגים ולמעיזים יהיו אשר יהיו - תשאם הרוח!

3) מכתב שהתפרסם בדיסק 44 'התגובה' מהרצאה שהתקיימה בעיר 'אופקים' בשנת 1998 (21-08-1998 יח אב תשנז) בנקודת זמן 48:50

בעזרת ה'

עובדיה יוסף

הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

ירושלים תשנ''ז

לכבוד

ידידינו הדגול איש חיל רב פעלים ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

יראת ה' היא אוצרו פה מפיק מרגליות בש"ת הרב רבי אמנון יצחק שליט"א

שלום וישע רב

לאחר שנודע לי כי לאחרונה החלו גורמים שונים להשמיע דברים קשים כנגד כבודו

ודרך פעולותיו לקרב רחוקים לצור מחצבתם

הנני בזה לחזק את ידיו שימשיך ברוב עוז ותעצומות בעבודתו הכבירה להשיב רבים מעוון

ולהורות לאחינו בני ישראל אשר לא זכו להכיר וללמוד תורה ולקיים את מצוותיה את דרך תורתינו הקדושה

אשר "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם" (משלי ג יז)

"לְהַרְאוֹת הָעַמִּים וְהַשָּׂרִים אֶת יָפְיָהּ כִּי טוֹבַת מַרְאֶה הִיא" (אסתר א יא)

ולא יבוש ולא יחת מפני המלעיגים מאותם הרוצים לעצור חס ושלום

את תנועת החזרה בתשובה אשר כבודו נושא בעול! "וְרַבִּים הֵשִׁיב מֵעָוֹן" (מלאכי ב ו)

ויהי רצון

שחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ובכל אֲשֶׁר יִפְנֶה יַשְׂכִּיל (משלי יז ח) ויצליח

באורך ימים ושנות חיים וכל טוב - אמן!

חתימה: עובדיה יוסף

4) ואת התפעלותו הגדולה של הרב עובדיה יוסף זצ"ל רק מהסיקור הקצר שהוצג בפניו גם בכנס לנשים ב'אצטדיון יד אליהו' אשר קם ממקומו ובירך את יבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א בשלל ברכות ושבזכותו תבוא הגאולה במהרה בימינו אמן!

וזה לשונו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל:

"מי שברך

לאבותינו הקדושים והטהורים אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן יוסף דוד ושלמה,

הוא יברך ישמור ינצור ויעזור את ידידינו היקר! הרב אמנון יצחק - שהוא מזכה את הרבים,

משפיע עליהם מדברות קודשו, לדבוק בתורתנו הקדושה, והקב"ה יאריך ימיו בטוב!

הקהל: אמן!

ושנותיו בנעימים!

הקהל: אמן!

ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח,

הקהל: אמן!

וישיב רבים מעוון,

הקהל: אמן!

להחזיר אותם בתשובה שלימה!

בזכותו ובזכות תורתו, הקב"ה יחיש לגאולנו ונזכה בקרוב למשיח צדקנו שיתגלה במהרה בימינו אמן ואמן!"

הקהל: אמן!

(מתוך דיסק מס' 55 'קפיצה קטנה לקנדה' 05-05-1999).

5) כמו"כ לפניכם סרטון המבטא את התפעלותו המיוחדת של הרב עובדיה יוסף זצ"ל מ-שופר ארגון להפצת יהדות הטורח ללא לאות במסירות נפש רבות בשנים ברחבי הארץ והעולם להשיב בנים תועים אל אבינו שבשמים באהבה! (פורסם באצטדיון טדי 2000).

6) וכן שרשם 10,000 תלמידים לאל המעיין כעדות ח"כ בשס יצחק ועקנין (2001 תשסא).

7) ואשר טרח יבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להגיע לאירועים ולשמחות של הרב זצ"ל.

8) וכן בענין כשרות הבשר של הרב שלמה מחפוד, שהרב עובדיה יוסף זצ"ל בירך את יבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א (ערב כיפור תשס"ב 09-2001) ואמר שכל היוצאים כנגדו הם טיפשים! ורשעים!! 

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: הא רבי אמנון! השם ישמרך ויחייך! אני רוצה לברך אותך;

הרב אמנון יצחק: אמן.

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: לחזק את ידך; אל תשים לב לכל האלה הטועים! לכל הטיפשים שרוצים להפריע לך,

אין להם זכות! אין להם זכות להפריע לך.

הקב"ה אחראי עליך ישתבח שמו!

אני מברך אותך: שתזכה להכתב ולהחתם בספרן של צדיקים לחיים טובים ולשלום, שנה טובה ומבורכת, 'וְאַתָּה שָׁלוֹם וּבֵיתְךָ שָׁלוֹם וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ שָׁלוֹם' (שמואל-א כה ו), תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן ואמן.

הרב אמנון יצחק: אמן, ישר כח הרב, הרב…

הרב עובדיה יוסף זצ"ל: חֲזַק וֶאֱמָץ! (דברים לא כג)

9) והקדשה בעטו הכחול של הרב עובדיה יוסף זצ"ל על גבי ספרי קודש ליבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א (כז' ניסן תשסב' 09-04-2002)


לכבוד 

ידידי וחביבי חמדת לבבי רב הפעלים לתורה ולתעודה אוצר כלי חמדה

חִכּוֹ מַמְתַקִּים וְכֻלּוֹ מַחֲמַדִּים (שיר השירים ה טז)

הרה"ג רבי אמנון יצחק שליט"א

אשריו ואשרי חלקו שמזכה את הרבים,

ומקרב את ישראל לצור מחצבתם.

כז' ניסן תשסב'

ידידו עוז

עובדיה יוסף (חתימה)

 

10) הקדשה נוספת בתאריך הנ"ל (כז' ניסן תשסב' 09-04-2002).

  

לכבוד ידידינו

הרה"ג רבי אמנון יצחק שליט"א

כז' ניסן תשסב'

(חתימה) עובדיה יוסף

11) ואהבת הרב עובדיה יוסף זצ"ל ליבדלט"א כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א הינה ללא גבולות (סוכות תשסד 2003).

12) נ.ב. עלון לשבת 'גנזי המלך' אשר יצא לאור כל ערב שבת במשך כעשור! (2003-2013) בו הוקדשו מדורים מיוחדים מספריו של הרב זצ"ל כגון יביע אומר, יחוה דעת, ועוד. (מצורף דוגמא אחת מיני רבות!) 

 

13) סבי לוי מגדרה חזר בתשובה בזכות הגה"צ הרב אמנון יצחק שליט"א והמשיך ללמוד בכולל של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, (פורסם בעתון 'ארבע כנפות' גליון 91, וכיום בספר 'עולם התשובה' עמ' 32-34).

וכך רשם במכתבו: הסבה השניה היתה; עקב... קלטת מס' 333 של מורי ורבי הרב אמנון יצחק שליט"א שבה אמר הרב שישנם אנשים שמפקפקים בעבודת הקדש של כב' הרב (אמנון)

ושואלים: "האם נשאר משהו לאחר הערב, בקבלת הציציות וכדומה"?

והרב מקים שם (בקלטת 333) עשרות בעלי תשובה שהתחילו ללמוד בכולל!

ואני קבלתי על עצמי להוכיח לפחות לי ואח"כ לשאר, שמה שעושה כב' הרב אמנון יצחק שליט"א הוא טפול שרש יסודי ביותר בהפיכת האדם החילוני הרחוק מתורה ומצוות, לחרדי השואף להתקרב לבוראו מידי יום ביומו, ללא גבולות ויכול גם להשתלב בע"ה בחברת תלמידי חכמים מהשורה הראשונה שאינם חוזרים בתשובה, אלא חרדיים מלידה.

(קישור לשמיעת הקלטת אודיו מס' 333, וכן לצפיה בדיסק מס' 107 בניו יורק 'יכירו וידעו' 22-06-2003)


לצפיה במעמד המרגש של הבעלי תשובה הלומדים בישיבות עולים לבמה בפני האלפים בכנס 'יכירו וידעו';

 

14) ועוד מכתב תמיכה מהרב עובדיה יוסף זצ"ל מוצאי שבת קודש:

עובדיה יוסף

הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

ירושלים מוצאי שבת קודש כט' ניסן תשסה' (08-05-2005)

יקר סהדותא

להגיד לאדם יושרו הוא ניהו ידידינו הדגול מזכה הרבים זך וישר פעלו הרה"ג אמנון יצחק שליט"א,

הנו מן החרדים לדבר ה' ומכתת רגליו מעיר לעיר להביא להם את דבר ה', במסירות נפש,

ועל ידי כך רבים השיב מעוון, אשריו ואשרי חלקו, כמוהו ירבו בישראל,

ויהי רצון שימשיך בדרכו הישרה להגדיל תורה ולהאדירה, ולזכות את הרבים, כי עמו עוז ותושיה,

ונהורא עמיה שרי, יחזק ה' את כוחו וחילו לאורייתא, כי הוא מיחידי סגולה בהרבצת תורה, ויראת ה' טהורה,

ויזכה לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב סלה.

חתימה : עובדיה יוסף

15) ואשר הוזמן כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לשאת דברי תורה עידוד וחיזוק לבני עדות המזרח בכנס 'ועתה כתבו לכם' ביחד עם הרב עובדיה יוסף זצ"ל בחנוכה (18-12-2006 כז כסלו תשסז) בבנייני האומה בירושלים (בנקודת זמן 41:50-55:46).

16) ואי אפשר לשכוח! את ה"מי שבירך" שעשה כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א בהקפות בחג הסוכות כאשר לצערנו נפל הרב עובדיה יוסף זצ"ל למשכבו האחרון (25-09-2013 כא' תשרי תשעד'). 

17) לפניכם הרצאה שנמסרה לע"נ של הרב זצ"ל, ע"י יבלחט"א הרב אמנון יצחק שליט"א ביארצייט יום השנה (ג' מרחשון תשעד' 27-10-2014) בשכונת גילה בירושלים.

18) כאן המקום לציין שמנויי שופר היקרים! קיבלו אל ביתם את הלוח שנה תשפ"ב (2021) המפואר! (ראה כתבה על הלוח שנה תשפב') עם התמונות מהפרוייקט 'חוזרים בעבר' אשר רואים את הערכתם הרבה של גדולי ישראל זצ"ל ושיבדלט"א מפעילותו הענפה של שופר ארגון להפצת יהדות, ומסירות נפשו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א להחזיר כל יהודי באשר הוא לאבינו שבשמים!

19) ועוד מכתב שב"ה מצאנו ביחד עם גדולי עולם כדלהלן;

עובדיה יוסף

הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה

ידידנו הדגול איש חיל רב פעלים ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ויראת ה' היא אוצרו פה מפיק מרגליות

כש"ת הרב רבי אמנון יצחק שליט"א

הנני בזה לחזק את ידיו שימשיך ברוב עוז ותעצומות בעבודתו הכבירה להשיב רבים מעון,

ולהורות לאחינו בני ישראל אשר לא זכו להכיר וללמוד תורה ולקיים את מצוותיה,

לדבוק בתורתנו הקדושה אשר "דְּרָכֶיהָ דַרְכֵי נֹעַם וְכָל נְתִיבוֹתֶיהָ שָׁלוֹם" (משלי ג יז),

"לְהַרְאוֹת הָעַמִּים וְהַשָּׂרִים אֶת יָפְיָהּ כִּי טוֹבַת מַרְאֶה הִיא" (אסתר א יא).

חתימה: עובדיה יוסף.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת